شناسه خبر : 17178

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص هر سهم شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان در پایان بهمن ماه ۹۹ به ۹۱۸ ریال رسید.

این رقم نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشت.

سود خالص شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان در دوره مورد بررسی به رقم ۴۵٫۹۰۷ میلیون ریال بود.

از محمد جلیلی، موسی احمدی و ابوالفضل جعفری به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان یاد می شود.

بانک دی سهامدار اصلی شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان محسوب می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای