شناسه خبر : 17153

به گزارش چابک آنلاین، پست بانک ایران به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و با توجه به اینکه میزان مشارکت دولت در پست بانک ایران می بایستی در حد ۵۱ درصد فعلی باقی بماند و دولت امکان شرکت در افزایش سرمایه بانک را ندارد، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت انجام خواهد شد.

از بهزاد شیری، طهمورث الیاسی بختیاری، اکبر کشاورزیان و فرهاد بهمنی به عنوان اعضای هیئت مدیره پست بانک ایران یاد می شود.

دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت) سهامداران اصلی پست بانک ایران محسوب می شوند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای