شناسه خبر : 17031

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص هر سهم شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه در پایان اسفند ماه ۹۹ به ۱٫۴۴۸ ریال رسید.
سود خالص شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه در پایان اسفند ماه سال گذشته به ۲٫۲۸۸٫۰۴۳ میلیون ریال بوده است.
از مظفر سلیمانی، سعید ریحانی، اسفندیار دهقانیان، مهدی امیرشقاقی و شاپور شرافت به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه یاد می شود.
گروه مالی شهر سهامدار اصلی شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه محسوب می شود.
گروه مالی شهر زیرمجموعه بانک شهر است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای