شناسه خبر : 17007

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه تعاون از تمامی سهامداران خود خواست تا در مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در تاریخ 24 مرداد ماه سالجاری تشکیل می شود شرکت کنند.

این مجمع به تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت بیمه تعاون خواهد پرداخت.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای