شناسه خبر : 16995

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص هر سهم شرکت صرافی شهر در پایان اسفند ماه ۹۹ به ۴۰۱ ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷۵ درصد رشد کرد.

 سود خالص شرکت صرافی شهر در پایان اسفند ماه سال گذشته به ۸۰٫۲۳۵ میلیون ریال رسید.

از قربانعلی مزینانی، ارشد لهونی، محمد رضا حاج علی، مهدی میرزا محمدی و عباس صالحی فرد به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت صرافی شهر یاد می شود.

شرکت صرافی شهر زیر مجموعه بانک شهر است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای