شناسه خبر : 16988

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص هر سهم شرکت کارگزاری شهر در پایان اسفند ماه ۹۹ به ۲٫۸۷۷ ریال رسید.

این رقم  نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۷۷ درصد افزایش داشت.

سود خالص شرکت کارگزاری شهر در دوره مورد بررسی به رقم ۴۳۱٫۵۲۳ میلیون ریال رسید.

ازمحمد گودرزی، حمید انصاری، صفر جباری، لیلا طوسی و ابراهیم خوش قامت به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت کارگزاری شهر یاد می شود.

بانک شهر، شرکت سرمایه گذاری شهر،مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری، شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه و مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر سهامداران شرکت کارگزاری شهر محسوب می شوند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای