شناسه خبر : 16907

به گزارش چابک آنلاین، مجمع عمومی عادی شرکت بیمه سرمد برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ روز چهارشنبه 6 مرداد ماه سالجاری برگزار شد.

بر اساس این گزارش،سود خالص هرسهم شرکت بیمه سرمد ۷۷۱ ریال وسود نقدی بابت هرسهم شرکت بیمه  سرمد هم ۱۲۰ ریال اعلام  شد.

مجتبی کاتب، سیدمحمد یمنی، اکبر عباسی ملکی و امیرمهدی امینیان اعضای هیات مدیره شرکت بیمه سرمد را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای