شناسه خبر : 16879

به گزارش چابک آنلاین، در هفتمین دوره جشنواره "بانک محبوب من" بانک شهر دومین بانک در میان بانکهای دولتی و خصوصی شد.

طبق این گزارش، در این نظر سنجی ۱۱۸ هزار نفر شرکت کرده بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای