شناسه خبر : 16871

پست بانک ایران افزایش سرمایه می‌دهد

به گزارش چابک آنلاین، هیئت مدیره پست بانک ایران به مجمع عمومی فوق العاده این بانک پیشنهاد افزایش سرمایه داد.

در این گزارش، افزایش سرمایه پست بانک ایران از مبلغ ۳٫۲۳۳٫۴۵۱ میلیون ریال به مبلغ ۱۷٫۷۰۰٫۹۱۹ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به تصویب هیئت مدیره رسید.

از بهزاد شیری، طهمورث الیاسی بختیاری، اکبر کشاورزیان و فرهاد بهمنی به عنوان اعضای هیئت مدیره پست بانک ایران یاد می شود.

 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت) سهامداران اصلی پست بانک ایران محسوب می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای