شناسه خبر : 16788

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص شرکت بیمه اتکایی امین در پایان میان دوره 9 ماهه منتهی تیرماه 1400به رقم 187 میلیارد تومان رسید.

این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل این شرکت بیمه‌ای، ۸۶درصد رشد را نشان می‌دهد.

دراین گزارش، سودعملیاتی شرکت بیمه اتکایی امین هم در پایان میان دوره 9 ماهه منتهی به تیر 1400به رقم 210 میلیارد تومان رسیده است.

در عین حال، سودخالص هر سهم شرکت بیمه اتکایی امین تاپایان تیرماه 1400 با رشدی 86 درصدی به رقم ۴۸۱ ریال رسید.

اسداله عباسی، سیدمصطفی کیائی، فرشید پورکاویان، مهدی شریفی و خسرو حقیقی پناه اعضای هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی امین را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای