شناسه خبر : 16786

به گزارش چابک آنلاین، مجمع عمومی عادی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 روز دوشنبه 28 تیرماه سالجاری برگزار شد.

بر اساس این گزارش، سود خالص هر سهم شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در سال مالی منتهی به اسفند 99معادل ۹۴۶ ریال و سودنقدی بابت هرسهم هم 100ریال اعلام شد.

سیدحسین سلیمی، پرویز عقیلی کرمانی، سیداحمد احمدی هاشمی، عبداله فاتح، محمدابراهیم امین، خسرو اسمعیل زاده و هادی برخوردار، اعضای هیات مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای