شناسه خبر : 16775

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص هر سهم شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل در پایان اسفند ۹۹ به رقم ۱٫۰۵۶ ریال رسید و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۷ درصد رشد یافت.

سود خالص شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل در پایان سال مورد بررسی ، بهرقم  ۳٫۱۶۸٫۵۳۷ میلیون ریال رسیده است.

از محمد رضا مروجی، سید امین جوادی، محمد حسین مهدوی عادلی، محسن اسعدی و غفور خرامهر به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل یاد می شود.

شرکت اعتباری ملل سهامدار اصلی گروه توسعه اقتصاد ملل محسوب می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای