شناسه خبر : 16632

به گزارش چابک آنلاین، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه معلم برای سال مالی منتهی به30 اسفند 1399، روز شنبه 19 تیرماه 1400 برگزار شد.

بر اساس این گزارش،سود خالص شرکت بیمه معلم در سال مالی منتهی به30 اسفند 1399 معادل ۳,۰۵۵,۴۸۲ میلیون ریال و سودنقدی بابت هرسهم هم 300 ریال اعلام شد.

همچنین دراین مجمع، مبلغ 9.500 میلیون ریال به صورت ناخالص به عنوان پاداش هیات‌مدیره تعیین  شد. 

در گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه معلم از محمدابراهیم تحسیری، غلامرضا حیدری کردزنگنه، محمدرضا سمیعی، سیدعمادالدین قاضوی و حسام معتضدیان قمی به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت بیمه معلم یاد شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای