شناسه خبر : 16631

به گزارش چابک آنلاین، مجمع عمومی عادی شرکت بیمه دی برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 روز شنبه 19  تیر ماه سالجاری برگزار شد.

بر اساس این گزارش، سود خالص هر سهم شرکت بیمه دی در سال مالی منتهی به اسفند 99 معادل ۴,۵۵۹ ریال و سود نقدی بابت هر سهم ۴,۱۴۰ ریال اعلام شد.

همچنین دراین مجمع، مبلغ6,500 میلیون ریال به صورت ناخالص به عنوان پاداش هیئت‌مدیره تعیین  شد.

عباسعلی بنی صفار، محمدرضا کشاورز، ایرج عربی، حمیدرضا صفی خانی وبهروز امیدعلی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه دی را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای