شناسه خبر : 16525

به گزارش چابک آنلاین، بانک خاورمیانه در نظر دارد نسبت به افزایش سرمایه از مبلغ ۱۵٫۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۵٫۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته اقدام کند.

از خسرو نایبی اهرنجانی، سید حسین سلیمی، پرویز عقیلی کرمانی، پرویز خاکپور، امیر حسین امین آزاد، جواد جوادی و مجید صفریان به عنوان اعضای هیئت مدیره بانک خاورمیانه یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای