شناسه خبر : 16418

به گزارش چابک آنلاین، اعضای هیئت مدیره شرکت لیزینگ صنعت و معدن به مجمع عمومی فوق العاده این شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه از ۲۰۰۰ میلیارد ریال به ۴۰۰۰ میلیارد ریال را دادند.

افزایش سرمایه شرکت لیزینگ صنعت و معدن از محل سود انباشته این شرکت انجام خواهد شد.

از علی اصغر قاسمیان، داریوش سهرابی، علی زارعی، حسن احمدی و علیرضا اسدپور کفاش به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت لیزینگ صنعت و معدن یاد می شود.

بانک صنعت و معدن به عنوان سهامدار اصلی شرکت لیزینگ صنعت و معدن محسوب می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای