شناسه خبر : 16371

به گزارش چابک آنلاین، زیان خالص هر سهم شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان در پایان اسفند ماه ۹۹ به ۱٫۶۸۰ ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱۰۰ درصد افزایش داشت.

زیان خالص شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان هم  ۱٫۰۰۷٫۷۰۸ میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۲۷۱ درصد افزایش داشت.

ازمحمد سعادتی راد، سعید احسانی و محمد رضا سیفی به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان یاد می شود.

بانک اقتصاد نوین به عنوان سهامدار اصلی شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان به حساب می آید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای