شناسه خبر : 16309

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص هر سهم شرکت بیمه دی در پایان اسفند99 به رقم ۴,۷۲۳ ریال رسید.

این رقم درمقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل این شرکت بیمه ای،۱۸۰ درصد رشد را نشان می دهد.

شرکت بیمه دی به تازگی صورت‌های سال مالی 99 خود را باگذشت سه ماه از ابتدای سالجاری منتشر کرده است.   از بیمه دی به عنوان آخرین شرکت بیمه ای یاد می شود که صورت های مالی مربوط به انتهای سال 99 خود را  منتشر کرده است.

دراین گزارش،سود خالص شرکت بیمه  دی درپایان اسفند99 با رشدی ۱۸۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم ۱۱,۸۰۸,۱۶۱ میلیون ریال رسیده است.

بهروز امید علی، محمدرضا کشاورز،عباسعلی بنی صفار، حمیدرضا صفی خانی و ایرج عربی  اعضای هیات مدیره شرکت بیمه دی  را تشکیل می‌دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای