شناسه خبر : 16306

به گزارش چابک آنلاین، زیان خالص هر سهم شرکت گسترش انرژی ملل در پایان اسفند ماه ۹۹ به ۲٫۳۴۵ ریال رسید.

در این گزارش، زیان خالص شرکت گسترش انرژی ملل در پایان اسفند ۹۹ به رقم ۲٫۳۴۵ میلیون ریال رسید.

از غفور خرامهر، مریم جابری کوشکی، مصطفی محمدی، ابوالقاسم حبیبی خراسانی و بهروز صیامی نمین به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت گسترش انرژی ملل یاد می شود. 

شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به عنوان سهامدار اصلی شرکت گسترش انرژی ملل محسوب می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای