شناسه خبر : 16274

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص هر سهم شرکت پیچاب کاوش در پایان اسفند ۹۹ به رقم ۲۰٫۹۶۹ ریال رسید.

همچنین سود خالص شرکت پیچاب کاوش در پایان اسفند ۹۹ به رقم ۳۱۴٫۵۳۲ میلیون ریال رسید.

از محمد رضا مروجی، غفور خرامهر، علیرضا ساجی، علی اصغر فخرایی خسرویه و ابوالقاسم سیف الهی ده میری به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت پیچاب کاوش یاد می شود.

شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به عنوان سهامدار اصلی شرکت پیچاب کاوش محسوب می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای