شناسه خبر : 16250

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در پایان فروردین ماه ۱۴۰۰ به رقم ۱٫۰۷۵٫۳۵۷ میلیون ریال رسید. 

سود خالص صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در مدت مشابه سال قبل ۶۷۷٫۱۳۴ میلیون ریال بود.

از محسن نامداری و محمد رضا نادریان به عنوان ارکان صندوق سرمایه گذرای کارگزاری پارسیان یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای