شناسه خبر : 16235

به گزارش چابک آنلاین، زیان خالص هر سهم شرکت متانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار در پایان اسفند ماه ۹۹ به ۱۰٫۵۲۰ ریال رسید.

در این گزارش، زیان خالص شرکت متانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار در پایان اسفند ۹۹ به رقم ۱٫۰۵۲ میلیون ریال رسید. 

از سید هادی هندی، وحید ابوالحسنی و حسن بدری گمچی به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت متانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار یاد می شود. 

شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین به عنوان سهامدار اصلی شرکت متانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار محسوب می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای