شناسه خبر : 16215

به گزارش چابک آنلاین، زیان خالص هر سهم شرکت توسعه تجارت امید کارآفرین در پایان اسفند ۹۹ به رقم ۱۰۳ ریال شد. 

در این گزارش، زیان خالص شرکت توسعه تجارت امید کارآفرین در پایان اسفند ۹۹ به رقم ۵٫۱۶۷ میلیون ریال رسید. 

از وحید ابوالحسنی، فرهاد معزی و کامران حسن زاده غفاری به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت امید کارآفرین یاد می شود. 

شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین به عنوان سهامدار اصلی شرکت توسعه تجارت امید کارآفرین محسوب می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای