شناسه خبر : 16183

به گزارش چابک آنلاین، محمدرضا حسین زاده رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در جلسه این شورا گفت: از اواخر سال گذشته موضوع واکسیناسیون کارکنان بانک ها  پیگیری شد و مکاتبات متعددی با مراجع تصمیم گیر به عمل آورده ایم که تاکنون منتج به نتیجه نشده است.

به گفته حسین زاده، در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی مقرر شد، مجدداً مکاتبه ای با معاونت ریاست جمهوری در خصوص واکسیناسیون کارکنان شبکه بانکی به عمل آید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای