شناسه خبر : 16169

به گزارش چابک آنلاین، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها از تصویب افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه این شرکت در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام خبر داد. 

سرمایه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها از ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. 

افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها از محل سود انباشته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای