شناسه خبر : 15856

به گزارش چابک آنلاین، سودخالص هر سهم شرکت بیمه حکمت صبا در پایان اسفند ۹۹ به رقم ۳۶ ریال رسید .

همچنین سود خالص شرکت بیمه حکمت صبا در پایان اسفند 99 به رقم ۵۴,۴۳۷ میلیون ریال رسید.

از عباس عسکرزاده، حمیدرضا متولی، غلامحسین چایچی نصرتی ، علی شعبانی و نیما مومنی زاده به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت بیمه حکمت صبا  یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای