شناسه خبر : 15771

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص هر سهم شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی آهوان در پایان اسفند ماه ۹۹ به ۲۲٫۰۳۳ ریال رسید و کاهش  ۶۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ثبت کرد. 

همچنین سود خالص شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی آهوان ۱۷٫۶۲۶ میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد کاهش داشت.  

از محمد نورعی، علیرضا حاجعلی و عباس بهرامی به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی آهوان یاد می شود. 

شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به عنوان سهامدار اصلی شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی آهوان محسوب می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای