شناسه خبر : 15770

به گزارش چابک آنلاین، زیان خالص هر سهم شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح در پایان اسفند ماه ۹۹ به ۱۰۶٫۹۷۳ ریال رسید. 

همچنین زیان خالص شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح ۳۲٫۰۹۲ میلیون ریال بود. 

از زهره محمدی اطهری، داود براتی دهقی، فاطمه افخمی، شهرام غیورنژاد و یوسف میرزائی به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح یاد می شود. 

شرکت بهساز مشارکت های ملت به عنوان سهامدار اصلی شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح محسوب می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای