شناسه خبر : 15743

به گزارش چابک آنلاین، ر مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه کارگران، افزایش سرمایه این بانک از مبلغ 23,326,000 میلیون ریال به 192,689,000 میلیون ریال به تصویب رسید.

این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها (زمین و ساختمان) است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای