شناسه خبر : 15495

به گزارش چابک انلاین،مجید بهزادپور مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی ، محمد حسین فلاحتکار را به عنوان معاون اداری،مالی و برنامه ریزی  این صندوق معرفی کرد.

محمد حسین فلاحتکار، جایگزین کیا مشهدی در معاونت اداری، مالی و برنامه ریزی شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای