شناسه خبر : 15017

به گزارش چابک‌آنلاین، محسن پورکیانی مدیر عامل، شرکت بیمه البرز اعلام کرده است که در مناقصه خدمات بیمه ای درمان تکمیلی و عمرو حوادث کارکنان قرارداد کار مدت موقت و معین وزارت نفت برنده شده است.

براساس این گزارش، تعداد نفرات بیمه شدگان این مناقصه بالغ بر 106 هزار نفر با حق بیمه به مبلغ  1712954 میلیون ریال اعلام شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای