شناسه خبر : 14461

به گزارش چابک آنلاین، سودخالص شرکت بیمه نوین درپایان آذرماه سال جاری با  ۱,۱۳۸درصدرشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۳۷۵ میلیارد تومان رسید.

گزارش ها نشان می دهد که سودخالص هرسهم شرکت بیمه نوین در ۹ماهه سالجاری به رقم ۱,۴۲۹ریال رسید و رشدی ۶۰۷درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد.

همچنین سودعملیاتی شرکت بیمه نوین درپایان آذرماه سالجاری با ۱,۲۶۹درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقمی در حدود ۳۷۴  میلیاردتومان و سودانباشته این شرکت هم در همین مدت به رقم ۳۵۹ میلیاردتومان رسید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای