شناسه خبر : 14398

به گزارش چابک آنلاین، گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت بیمه کارآفرین در پایان آذر ماه سال 99 به عدد ۱,۱۱۶,۸۰۵ میلیون ریال رسیده و ۶۰۸ درصد رشد داشته است.

سود خالص شرکت بیمه کارآفرین در آذر 99 به  رقم۱,۴۲۰,۵۲۶ میلیون ریال رسیده است و ۴۴۸ درصد افزایش یافته است.

 سود خالص شرکت بیمه کارآفرین در مدت مشابه سال قبل از آن ۲۵۹,۰۷۹ میلیون ریال بوده است.

همچنین سود خالص هر سهم این شرکت در آذرماه سال جاری با رقم ۸۱۲ ریال، ۴۴۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای