شناسه خبر : 14174

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در پایان سال مالی منتهی به 31 شهریور سالجاری به رقم ۵۳۷,۰۶۹  میلیون ریال رسید و رشدی  963 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد.

همچنین سود خالص هر سهم شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در پایان سال مالی منتهی به 31 شهریور سالجاری به رقم 269 ریال رسید.

سود انباشته شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در پایان سال مالی منتهی به 31 شهریور سالجاری به رقم ۷۴۹,۲۶۵ میلیون ریال و سود عملیاتی این شرکت در همین مدت به رقم ۵۴۰,۵۲۷ میلیون ریال رسید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای