شناسه خبر : 13771

به گزارش چابک آنلاین، مدیرصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر قزوین گفت: حقوق ۱۷۰۰ خانوار مستمری بگیر این صندوق در استان سال جاری همسان سازی شد.

سعید رضایی اظهار داشت: با اجرای این طرح مستمری دریافتی بیمه شدگان به طور میانگین بین ۵۰ تا ۱۲۶ درصد افزایش یافت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای