شناسه خبر : 13750

به گزارش چابک آنلاین، بانک دی مبلغ 221.000میلیون ریال سپرده بانکی ضمانت نامه بانکی شرکت بیمه تعاون را نزد خود مسدود کرد.

این ضمانت ها مربوط به هفت فقره قرارداد منعقد شده با گمرک  در سال 92 و با موضوع تضمین حقوق ورودی و جرایم خودرو، کالا و ترانزیت بوده که در پایان سال 93 به اتمام رسیده است.

با وجود اقدامات انجام شده، هنوز ضمانت نامه بانکی صادره ابطال نشده و و مبلغ سپرده مذکور برگشت داده نشده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای