شناسه خبر : 12411

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص شرکت بیمه نوین در پایان سال مالی منتهی به اسفند 98 به رقم ۵۶۳,۴۹۳ میلیون ریال رسید.

همچنین سود انباشته شرکت بیمه نوین در پایان سال مالی منتهی به اسفند 98 به رقم ۵۳۴,۹۸۲ و سود نقدی بابت هر سهم هم به رقم ۷۰ریال رسید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای