شناسه خبر : 12386

به گزارش چابک آنلاین، فرهاد دژپسند طی احکامی جداگانه، علیرضا مرادی، مهدی مرجانی و اشرف سادات میری طامه را به مدت دو سال به سمت عضو هیات نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

این احکام صادره از سوی وزیر اقتصاد به استناد صورتجلسه مورخ ۱۱ تیر ماه سال جاری مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای