شناسه خبر : 12075

به گزارشن چابک آنلاین، گزارش ها نشان می دهدکه زیان خالص شرکت سیما سلامت تامین ایرانیان ، درسال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 98 برابر با (34419) میلیون ریال بوده است.

در حال حاضر صد در صد مالکیت شرکت سیما سلامت تامین ایرانیان ، در اختیار شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای