شناسه خبر : 11740

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه پاسارگاد برای نهمین سال متوالی در سطح یک توانگری مالی قرار گرفت.

طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب سال 1398 توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه پاسارگاد موفق به کسب سطح یک توانگری مالی مؤسسات بیمه با نسبت توانگری 219 درصد شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای