شناسه خبر : 11683

به گزارش چابک آنلاین، مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه ایران معین با حضور ۱۰۰ درصد سهامداران، برگزار شد.

در این مجمع با افزایش سرمایه شرکت بیمه ایران معین از ۲۵۰ میلیارد به ۴۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران موافقت

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای