شناسه خبر : 11658

به گزارش چابک آنلاین، گزارش ها حاکی از آن است که سود انباشته شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در میان دوره ای  منتهی به اسفند 98 با رسیدن به رقم ۲۹۳,۴۳۵ میلیون ریال، کاهش 31 درصدی نسبت به شش ماهه اول سال 98 داشته است.

سودخالص شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در همین مدت به رقم ۵۴,۳۸۷ میلیون ریال و سود عملیاتی این شرکت نیز در همین زمان  به ۵۲,۲۳۵ میلیون ریال رسیده است.

سود خالص هر سهم شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه درمیان دوره ای  منتهی به اسفند 98 به رقم 27 ریال رسید و این درحالی است که سود خالص هر سهم این شرکت در مدت زمان مشابه سال قبل، 67 ریال بوده است

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای