شناسه خبر : 11621

به گزارش چابک آنلاین، محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و جلال بهارستان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین، به هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین پیوستند.

همچنین فریدون رهنمای رودپشتی، ابراهیم صادقی و سلمان خادم المله در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای