شناسه خبر : 11534

به گزارش‌چابک آنلاین، گزارش ها نشان می‌دهد که زیان انباشته (حسابرسی نشده) شرکت بیمه رازی در پایان سال مالی منتهی به اسفند ۹۸با رسیدن به رقم (826.374) میلیون ریال، کاهشی 40 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

زیان انباشته شرکت بیمه رازی در پایان سال مالی منتهی به اسفند 98 رقم (1.366.948) میلیون ریال بوده است.

براساس این گزارش سود خالص شرکت بیمه رازی در پایان سال مالی منتهی به اسفند 98 به رقم 540.574 میلیون ریال رسید و سودخالص هر سهم این شرکت نیز به رقم 270 ریال رسید.

همچنین سود عملیاتی شرکت بیمه رازی در پایان سال مالی منتهی به اسفند 98 به رقم 358.912 میلیون ریال رسیده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای