شناسه خبر : 11533

به گزارش چابک آنلاین، منصور نجفی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس وخوزستان جایگزین نیما خواجه مهمدی در هیات ‌مدیره شرکت سیمان دورود شد.

همچنین حامد عطاری، حسین نجاتی فهیمی، محمد وثوق روحانی ومجید آزرده دست در هیات مدیره شرکت سیمان دورود ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای