شناسه خبر : 11514

به گزارش چابک آنلاین، عبدالرحیم شمس الدینی به عنوان عضو جدید هیات مدیره شرکت پالایش نفت شیراز و نماینده موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه،ازکارافتادگی وپس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده در این شرکت معرفی شد.

در حال حاضر تر کیب اعضای هیات مدیره پالایش نفت شیراز را افرادی چون علی پاکدامن، بهزاد ملک‌زاده، بابک طاوسی، عزیز محمد اکبری و عبدالرحیم شمس الدینی تشکیل می دهند.

موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه،ازکارافتادگی وپس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده 20 درصد از سهام پالایش نفت شیراز را در اختیار دارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای