شناسه خبر : 11470

به گزارش چابک آنلاین، بیمه مرکزی صلاحیت علی صیف زاده را برای مدیر بیمه های خودرو بیمه رازی تایید کرد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای