شناسه خبر : 11408

به گزارش چابک آنلاین، احمد فیاض بخش ریاست هیات مدیره شرکت  سرمایه گذاری پویا را ترک کرد و میثم بلگوریان که پیش از این نیز در هیات مدیره این شرکت حضور داشت، جایگزین وی شد.

سید علی حیدری نیز به عنوان عضو جدید هیات مدیره این شرکت و نماینده شرکت سرمایه گذاری پردیس معرفی شد.

در حال حاضر ترکیب هیات مدیره این شرکت را افرادی چون ابوالفضل کزازی، سیدامیرحسن اسلامی، سیدمحسن فاضلیان، میثم بلگوریان و سیدعلی حیدری تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای