شناسه خبر : 11407

به گزارش چابک آنلاین، سید جواد احمدی به عنوان مدیرعامل جدید و نایب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران انتخاب شد.

تا پیش از این، امیر رحیمی سمت مدیریت عاملی این شرکت را برعهده داشت.

افشین فلاحی نیز به عنوان عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران و نماینده بانک صنعت و معدن در این شرکت جایگزین مهدی علی دوستی شهرکی شد.

افشین فلاحی، افشین وزیریان، سید جواد باقری، سید جواد احمدی و سهراب ضیائی، ترکیب اعضای هیات مدیره این شرکت را تشکیل می دهند.

در حال حاضر بانک صنعت و معدن 49.9 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران را در اختیار دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای