شناسه خبر : 11397

به گزارش چابک آنلاین، عزیز قیصوری، نایب رئیس اتحادیه مرغداران استان ایلام در خصوص بیمه مرغ تولیدی در استان نیز گفت: تنها صندوق بیمه‌ای که در سطح کشور سود داشته است، صندوق بیمه طیور استان ایلام است. از آنجا که تنها بخشی از بیمه به تولید کننده پرداخت می‌شود و حاشیه امنیتی برای مرغدار به وجود نمی‌آورد، مرغداران حاضر به بیمه تولید نیستند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای